<track id="0yd1t"></track>

     <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
     <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
     <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
     <em id="0yd1t"></em>

      <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>
      英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

      越南语学习网

      • 高级搜索
      • 收藏本站
      • 网站地图
      • RSS订阅
      • 设为首页
      • TAG标签
      • TAG列表
      • 关键字列表
      当前位置: 首页 » 越南语听力 » 越南歌曲 » 正文

      Jang Mi-??ng Tin Em M?nh M?

      时间:2017-01-19来源:互联网 进入越南语论坛
      核心提示:Tnh yu s?p h?t, ch?c ai c?ng t?ng r?i b?iGi? ai c l?i, t?t c? ch? l l doAi v ai khng h?p?Hay v ng??i th?
       Tình yêu s?p h?t, ch?c ai c?ng t?ng r?i b?i 
      Gi? ai có l?i, t?t c? ch? là lý do 
      Ai và ai không h?p? 
      Hay vì ng??i th? ba? 
      H?a ngày x?a "không bao gi? xa em" th? mà... 
       
      Tình yêu c? th?, nh?m m?t yêu r?i ?au lòng 
      Làm sao bi?t tr??c t?n th??ng l?i v? n?a không? 
      M?t tình yêu th? d?i trao m?t ng??i d? yêu 
      Kìm lòng không khóc ti?ng m?a n?ng d?n... 
       
      Chorus: 
       
      ??ng tin em m?nh m? 
      Gi? em c?m th?y r?t t? 
      ??ng vô tâm h?i th?m 
      "G?n ?ây hình nh? th?y em vui h?n?" 
       
      Ch?ng m?t ai tuy?t ??i 
      Ch? là ?ang gi?u n?i bu?n t? lâu 
      Càng làm ch?t ch?a t?n th??ng thêm sâu 
       
      L?i yêu d?u kh? rót bên tai em r?ng "Em àh, 
      mình s? n?n nót vi?t ngôn tình t?a Ánh Tr?ng" 
      Em ?ã quên h?i r?ng "Tr?ng tàn mình s? sao? 
      Hay là Tr?ng khuy?t r? ?ôi chuy?n tình 
       
      Chorus: 
       
      ??ng tin em m?nh m? 
      Gi? em c?m th?y r?t t? 
      ??ng vô tâm h?i th?m 
      "G?n ?ây hình nh? th?y em vui h?n?" 
       
      Ch?ng m?t ai tuy?t ??i 
      Ch? là ?ang gi?u n?i bu?n t? lâu 
      Càng làm ch?t ch?a t?n th??ng thêm sâu 
       
      Chorus: 
       
      Dù anh ch?a r?i b??c 
      Là mi em ?ã ng?n l? 
      Làm sao bi?t ngày mai 
      Tình yêu c?a anh s? thêm tên ai? 
       
      Gi?t n??c m?t ch?m môi 
      B? quên lý trí m?t r?i (anh ?i) 
      ???c ôm anh m?t l?n cu?i 
      Em mong th?i gian... ng?ng trôi
      顶一下
      (1)
      50%
      踩一下
      (1)
      50%

      热门TAG:


      ------分隔线----------------------------
      [查看全部]  相关评论
      栏目列表
      网络彩票

        <track id="0yd1t"></track>

          <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
          <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
          <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
          <em id="0yd1t"></em>

           <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>

             <track id="0yd1t"></track>

               <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
               <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
               <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
               <em id="0yd1t"></em>

                <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>