<track id="0yd1t"></track>

     <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
     <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
     <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
     <em id="0yd1t"></em>

      <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>
      英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

      越南语学习网

      • 高级搜索
      • 收藏本站
      • 网站地图
      • RSS订阅
      • 设为首页
      • TAG标签
      • TAG列表
      • 关键字列表
      当前位置: 首页 » 越南语阅读 » 越南语新闻 » 正文

      越南新闻:宋仲基和宋慧乔分手,是因为朴宝剑?

      时间:2017-03-12来源:互联网 进入越南语论坛
      核心提示:Park Bo Gum v?a b? coi l k? th? ba xen ngang chuy?n tnh c?a Song Joong Ki, Song Hye Kyo, v?a b? cho l nguyn nhn
      (单词翻译:双击或拖选)
             Park Bo Gum v?a b? coi là k? th? ba xen ngang chuy?n tình c?a Song Joong Ki, Song Hye Kyo, v?a b? cho là nguyên nhân khi?n H?u du? M?t tr?i 2 ch?m s?n xu?t.
         

       Song Joong Ki và Song Hye Kyo ???c cho là có h?n hò nh?ng ?ang g?p “tr?c tr?c”

      Song Joong Ki và Song Hye Kyo t? sau Descendants of the Sun (H?u du? M?t tr?i) liên t?c ???c fan vun vén thành ?ôi tình nhân. Báo chí c?ng th??ng ??a tin, ?nh v? s? ân c?n mà hai di?n viên dành cho nhau dù c?p ?ôi ch?a bao gi? xác nh?n chuy?n h?n hò.

      International Business Times Singapore c?ng nh? nhi?u trang khác cho r?ng b? ?ôi Song - Song th?c s? có chuy?n yêu ???ng ngoài ??i th?t. Tuy nhiên, m?i th? ?ã thay ??i vì có ng??i xen gi?a cu?c tình này, ?ó là Park Bo Gum.

      Park Bo Gum và Song Joong Ki khá g?n bó. H?i trao gi?i KBS Drama 2016, c? hai th? hi?n s? quan tâm ??c bi?t dành cho nhau.

      Khi nam di?n viên phim Moonlight Drawn by Clouds (Mây h?a ánh tr?ng) nh?n gi?i Nam di?n viên xu?t s?c ?ã phát bi?u: “Lúc ?óng Mây h?a ánh tr?ng tôi c?m th?y mình còn nhi?u thi?u sót. Nh?ng cám ?n anh Song Joong Ki r?t nhi?u vì ?ã cho tôi l?i khuyên m?i khi c?n”.

      Máy quay c?ng ghi l?i ???c hình ?nh Song Joong Ki lén lau nh?ng gi?t n??c m?t xúc ??ng vì ?àn em.

      Park Bo Gum (ph?i) và Song Joong Ki nhi?u l?n th? hi?n s? quan tâm ??c bi?t dành cho nhau

      Tin ??n hai nam di?n viên có m?i quan h? không bình th??ng b?t ??u ngày m?t nhi?u. Không ch? nói nh?ng l?i t?t ??p v? nhau, ??ng nh?ng b?c ?nh ch?p cùng nhau, Song Joong Ki còn tham gia cu?c g?p g? ng??i hâm m? c?a Park Bo Gum t? Thái Lan ??n Singapore.

      Ch?a h?t, IBT ??a tin Park Bo Gum t?ng th?a nh?n: “N?u là ph? n?, tôi mu?n ???c h?n hò v?i anh ?y. Tôi mu?n Song Joong Ki ? bên tôi. ?ó là nh?ng l?i t? t?n ?áy lòng”.

      Khi ?ó, Song Joong Ki ?ã ?áp l?i l?i “t? tình” c?a Park Go Bum b?ng câu ?ùa: “Anh r?t l?y làm ti?c vì anh ?ã có Lee Kwang Soo r?i” (Lee Kwang Soo là b?n thân c?a Song Joong Ki. Hai ng??i t?ng tham gia nhi?u ho?t ??ng v?i nhau trong ch??ng trình Running Man). Câu ?ùa vui ?y không làm tin ??n kia ch?m d?t.

      Trang này còn cho bi?t thêm, vào ngày L? tình nhân, Song Joong Ki và Park Bo Gum c?ng ? bên nhau và khoe ?nh trên Instagram.

      Park Bo Gum và Song Joong Ki r?i n??c m?t vì nhau t?i KBS Drama 2016

      Nhi?u ng??i cho r?ng nam di?n viên Mây h?a ánh tr?ng chính là k? ?à c?n m?i, phá h?ng m?i quan h? lãng m?n c?a c?p ?ôi Song - Song. ?ây c?ng là lý do khi?n H?u du? M?t tr?i 2 hoãn s?n xu?t.

      Bên c?nh ?ó, vi?c Song Hye Kyo g?n ?ây tr? l?i ph?ng v?n r?ng ch? coi Song Joong Ki là em trai khi?n m?t s? ng??i cho r?ng n? di?n viên bu?n b?c vì m?i quan h? v?i Song Joong Ki, Park Bo Gum.

      Chuy?n cô ch?a mu?n k?t hôn và tuyên b? “??c v?ng c?a tôi v? hôn nhân d?n d?n c?ng phai nh?t” có th? là minh ch?ng cho th?y Song Joong Ki và Song Hye Kyo ?ang tr?c tr?c.

      顶一下
      (1)
      50%
      踩一下
      (1)
      50%

      热门TAG:


      ------分隔线----------------------------
      [查看全部]  相关评论
      栏目列表
      网络彩票

        <track id="0yd1t"></track>

          <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
          <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
          <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
          <em id="0yd1t"></em>

           <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>

             <track id="0yd1t"></track>

               <sub id="0yd1t"><meter id="0yd1t"><dfn id="0yd1t"></dfn></meter></sub>
               <em id="0yd1t"></em><dl id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></dl>
               <div id="0yd1t"><tr id="0yd1t"><mark id="0yd1t"></mark></tr></div>
               <em id="0yd1t"></em>

                <sup id="0yd1t"><menu id="0yd1t"></menu></sup>